Utylizacja

Utylizacja, odgracanie mieszkań, domów, strychów, piwnic.